Tietosuojaseloste
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

SeikkailuviiKari Oy
Pihtojantie 31 a 6
46900 Inkeroinen
puh. 0500 862862
info@seikkailuviikari.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kari Niemi
SeikkailuviiKari Oy
Pihtojantie 31 a 6
46900 Inkeroinen
puh. 0500 862862
info@seikkailuviikari.fi

3. Rekisterin nimi

Seikkailuviikari-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan Seikkailuviikarin verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Yrityksiltä kysytään lisäksi:

Yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään UppoShop -verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Seikkailuviikarin UppoShop-verkkokaupasta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee Aptual Oy:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö. UppoShop-palvelun hankkineella kauppias-asiakkaalla on pääsy tämän UppoShop-verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden antamiin henkilötietoihin kaupankäynnin vaatimassa laajuudessa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10.  Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

 

SeikkailuviiKari Oy
Pihtojantie 31 a 6
46900 Inkeroinen
puh. 0500 862862
info@seikkailuviikari.fi