Ehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja asioidessaan Seikkailuviikari Oy verkkokaupassa.

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu.

 • Tilausvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa.

 • Asiakkaalla on tuotteessa määriteltynä aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen.

 • Vuokraaja käyttää välineitä omalla vastuullaan ja näiden ohjeiden mukaisesti. Vuokrattavia tuotteita ei ole vuokraajan toimesta vakuutettu.

 • Jos asiakas huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Seikkailuviikarille.

 • Asiakas on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kohteesta ja noudattamaan sitä käsitellessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

 • Asiakas sitoutuu myös käyttämään välineitä vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

 • Kohdetta ei saa luovuttaa muille kuin sopimuksen tehneelle henkilölle tai henkilöille.

 • Kohde on palautettavat sovitussa ajassa sovittuun paikkaan henkilökohtaisesti.

 • Mikäli vuokratut välineet palautetaan pesua tai korjausta vaativassa kunnossa, veloitetaan tästä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta vuokran päälle. Korjauskelvottomasta välineestä veloitetaan uuden vastaavan tuotteen hinta. Väärinkäsitysten välttämiseksi neuvomme mielellämme välineiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Seikkailuviikarille vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta kohteen käytön aikana.

 • Seikkailuviikari ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Seikkailuviikari pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja Seikkailuviikari eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Peruutukset ja muutokset

 • Kuusaanlammen jäärata

  • Kausikortit voidaan peruuttaa ainoastaan, jos Seikkailuviikari omalla laiminlöynnillä estää kausikortin ostanutta asiakasta käyttämään kohdetta.

  • Sääolosuhteet eivät oikeuta kausikortin hyvitykseen eikä rahojen palauttamiseen.

  • Mikäli sääolosuhteiden ja/tai turvallisuussyistä jäärataa ei pystytä toteuttamaan, myöntää Seikkailuviikari kausikortin ostaneelle uuden kausikortin seuraavalle kaudelle ilman veloitusta.

 • Kuusaanlammen retkiluistelurata, hiihtorata ja kelkkailu

  • Kausikortit voidaan peruuttaa ainoastaan, jos Seikkailuviikari omalla laiminlöynnillä estää kausikortin ostanutta asiakasta käyttämään kohdetta.

  • Sääolosuhteet eivät oikeuta kausikortin hyvitykseen eikä rahojen palauttamiseen.

  • Mikäli sääolosuhteiden ja/tai turvallisuussyistä jäärataa ei pystytä toteuttamaan, myöntää Seikkailuviikari kausikortin ostaneelle uuden kausikortin seuraavalle kaudelle ilman veloitusta.

 • Välineiden ja muiden varusteiden vuokraus

  • Peruutuspäivä on se päivä, jona Seikkailuviikari on saanut tiedon peruutuksesta.

  • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

   • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 23 € (sis. alv.), joka peritään myös internet-varausta peruttaessa.

   • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 48 tuntia, peritään 50 % kohteen vuokrahinnasta.

   • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 48 tuntia, peritään koko vuokrahinta.

Maksuehdot

 • Seikkailuviikari soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Seikkailuviikari ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen Seikkailuviikarin laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Tuote toimitetaan vasta sitten, kun lasku on maksettu.

  • Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus peruuntuu.

 • Käytettäessä muita kuin Seikkailuviikarin lasku -maksuvaihtoehtoja

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Seikkailuviikari ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Seikkailuviikarin järjestelmät tallentavat ainoastaan asiakkaan yhteystiedot (Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Seikkailuviikarilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä www-sivustolla mainittuihin yhteystietoihin.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Yrityksen tiedot

Seikkailuviikari Oy
Postiosoite: Pihtojantie 31 A 6, 46900 Inkeroinen
Puhelin: +358 500 862 862
Sähköposti: info@seikkailuviikari.fi

Y-tunnus: FI2108510-3

Ehtoja päivitetty 7.5.2013