Repoveden kansallispuisto on perustettu vuonna 2003. Sen pinta-ala on 15 km2. Kansallispuiston yhteydessä on UPM:n omistama Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue, joka yhdessä kansallispuiston kanssa muodostaa lähes 30 kmlaajuisen upean luonnonsuojelualuekokonaisuuden. Repovesi on Kaakkois-Suomen suurin metsäluonnon suojelualue, joka rajoittuu idässä Suomen toiseksi suurimpaan puolustusvoimain ampuma-alueeseen, Pahkajärven ampuma-alueeseen.

Repoveden alue oli kivikaudella ja pitkään sen jälkeenkin eränkäyntialuetta. Alueen nimistö ja kalliomaalaukset ovat peräisin näiltä ajoilta.

Myöhemmin 1600-luvulla alkoi kasken- ja tervanpolton kausi, jolloin Repoveden metsiä hakattiin ensimmäisen kerran. Metsittyneitä tervahautoja voi vielä nykyäänkin nähdä lähinnä Tervajärven ympäristössä. Metsäteollisuuden kehittyessä puita hakattiin sahojen käyttöön. Hyvät uittoreitit ja vuonna 1889 valmistunut Savonrata mahdollistivat puun kuljetuksen paperitehtaille. Vuosina 1968- 1974 rakennetut tiet ja 1970-luvulla alkanut puiden koneellinen kaato ja korjaus mahdollistivat laajat avohakkuut alueella (Savotoiden historiaa, Tervarumpu). Repovesi olikin pitkään talousmetsäaluetta.

Kansallispuistoa esitettiin perustettavaksi jo paljon aiemmin, mutta esitys ei tuottanut tulosta. Vuonna 2001 alueen aiempi omistaja UPM lahjoitti 560 ha metsää perustettavaa kansallispuistoa varten, jolloin Repoveden metsien suojelutilanne parani merkittävästi.

Kansallispuistossa tulee noudattaa puiston sääntöjä, jotta kasvaneet kävijämäärät (Repoveden kävijät) eivät rasittaisi luontoa liiaksi.

Aiheesta laajemmin: Repoveden kansallispuisto (tervarumpu.fi)